Warning: session_start() [function.session-start]: open(tmp/sess_22eb661113e69326d11dcabfb7373a33, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /lib/sessions.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /lib/sessions.php:7) in /lib/sessions.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /lib/sessions.php:7) in /lib/sessions.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /lib/sessions.php:7) in /index.php on line 27

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79
Portal rodzinny, graf rodzinny - genealogia Polaków - NaszaRodzinka.pl
Przejdź do głównej strony Twojego konta
Dzisiaj jest wtorek 19.01.2021
imieniny obchodzą:
Marta, Henryk, Mariusz
Życzymy miłego dnia!
Zaproś znajomych i przyjaciół!
Odszukaj znajomych
Dodaj nową firmieDodaj nową firmie
REKLAMA
Polonia
Katalog firm
Liczba dostępnych albumów:278
Liczba porad dla Ciebie i Twojej Rodzinki: 78
Komu dziś składamy życzenia
Jubilaci

Monika Nowak
(świdnica)
Solenizanci

Anna Bartnik
(Lublin)
Regulamin

 

Ogólne zasady

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu społecznościowego NaszaRodzinka.pl.

Korzystanie z portalu internetowego NaszaRodzinka.pl jest dobrowolne

i bezpłatne.

Użytkownicy rejestrujący się w portalu NaszaRodzinka.pl akceptują warunki niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli użytkownik ze znanych sobie powodów nie akceptuje warunków regulaminu oraz polityki prywatności nie może korzystać z portalu NaszaRodzinka.pl. ani nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem tegoż portalu.

1. Pojęcia
1.1 Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

1.1.1. NaszaRodzinka.pl - należy przez to rozumieć portal społecznościowy, którego właścicielem jest „Futuracom” Marek Florczak mająca swoją siedzibę w Świdnicy 58-100, przy ul. M. Konopnickiej 13, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 8978. NIP 884-162-57-77, REGON 890546451

1.1.2. Administratorze - należy przez to rozumieć firmę „Futuracom” Marek Florczak właściciela portalu NaszaRodzinka.pl

1.1.3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która ukończyła 15 lat i jest właścicielem konta.

1.1.4. Poczcie wewnętrznej – należy przez to rozumieć wewnętrzną korespondencję wysyłaną i odbieraną przez użytkowników portalu NaszaRodzinka.pl dostępną po zalogowaniu na swoje konto.

1.1.5. Koncie – należy przez to rozumieć miejsce na portalu NaszaRodzinka.pl, dostępne po zalogowaniu czyli podaniu loginu i hasła.

Miejsce, gdzie użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności swojego konta, tj. albumów, kalendarza rodzinnego, forum.

Dostęp do własnego konta użytkownik otrzymuje po dokonaniu rejestracji.

2. Rejestracja

2.1 Osoba rejestrująca się w portalu ma obowiązek podania prawdziwych danych.

2.2. Dokonując rejestracji na portalu NaszaRodzinka.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

2.3 Zarejestrowany użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby portalu internetowego NaszaRodzinka.pl

2.4. Wynikiem procesu rejestracji jest założenie własnego konta.

Użytkownik przez to oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i polityce prywatności.

2.5 Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia materiałów na koncie portalu naszarodzinka.pl i upublicznienia ich innym osobom.

3. Konto

3.1. Niezbędnym warunkiem założenia konta jest posiadanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłana krótka procedura aktywacji konta.

Posiadanie adresu e-mail przez użytkownika jest konieczne również w przypadku zapomnienia hasła dostępowego do swojego konta na portalu NaszaRodzinka.pl

Inna możliwość uzyskania dostępu do konta jest niemożliwa, a co za tym idzie odzyskania materiałów umieszczonych na tym koncie.

3.2. Użytkownik konta, po założeniu konta będzie miał możliwość zamiany nazwy konta oraz hasła.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania danych dostępowych do swojego konta.

3.4. Administrator portalu internetowy NaszaRodzinka.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobom trzecim.

3.5. Konto użytkownika, na którym nie ma ruchu przez okres 2 miesięcy może ulec skasowaniu wraz z zawartością. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie.

Poprzez ruch na koncie Administrator rozumie zalogowanie się Użytkownika na swoim koncie przynajmniej raz w ciągu 60 dni od daty ostatniego logowania.

3.6. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

3.7. Administrator ma prawo i obowiązek usunąć konto użytkownika na jego wniosek.

4. Pliki na koncie

4.1. Użytkownik oświadcza, że posiada bezwzględne prawo umieszczenia

i publikowania materiałów zdjęciowych na swoim koncie.

4.2. Zdjęcia bądź filmy umieszczone i/lub publikowane przez użytkownika nie naruszają praw osób przedstawionych na nich ani praw autorskich zgodnych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 ze zm.)

4.3. Administrator portalu NaszaRodzinka.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikacje materiałów zdjęciowych wystawionych przez użytkownika.

Całą odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje ponosi użytkownik.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, który łamie którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje portal do rozsyłania wiadomości spam, używania słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, stosowania reklam konkurencyjnych portali oraz jakichkolwiek reklam bez zezwolenia właściciela portalu.

4.5. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla niniejszego portalu.

4.7. Każdy użytkownik portalu ma prawo wypowiedzenia się na stronach niniejszego portalu.

Wypowiedzią użytkownika jest jakakolwiek forma danych umieszczona przez użytkownika na portalu, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części.

Do nich należą komentarze artykułów, fora dyskusyjne oraz treści przesyłane na adres e-mail portalu.

Administrator portalu NaszaRodzinka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi.

Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi użytkownik.

4.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub redagowania wypowiedzi.

Wypowiedź nie może:

- zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,

obrażających uczucia religijne,

- zawierać danych osobowych lub teleadresowych,

- zawierać odnośników do innych podobnych portali,

- zawierać szkodliwych zawartości mogących wpływać na stabilność

funkcjonowania portalu, między innymi wirusów i ataków SQL Injection

5. Reklama

5.1. Portal NaszaRodzinka.pl finansowany jest z przychodów z reklamy, dlatego też portal może zawierać reklamy i materiały promocyjne.

Administrator portalu może wedle własnego uznania zmieniać sposób, tryb

i zakres reklamy na niniejszym portalu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku takich działań lub wyniku ukazania się reklam na portalu NaszaRodzinka.pl.

5.2. Administrator może udostępniać linki do innych witryn lub zasobów sieci www, których operatorem nie jest Administrator portalu NaszaRodzinka.pl

Z uwagi na fakt braku kontroli nad takimi stronami lub zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamę, produkty lub inne materiały pochodzące z takich witryn lub zasobów bądź tam dostępne.

6. Wasze albumy

6.1. Upublicznienie albumów użytkowników w rozdziale „Wasze albumy” na głównej stronie portalu NaszaRodzinka.pl odbywa się po uprzednim uruchomieniu funkcji Zaproś > Publiczny.

6.2. Album ten może zostać upubliczniony przez właściciela konta szerokiemu gronu internautów odwiedzających portal NaszaRodzinka.pl.

6.3. Album, który został zaakceptowany przez użytkownika do rozdziału „Wasze albumy” musi zostać ostatecznie zaakceptowany przez moderatora portalu NaszaRodzinka.pl

6.4. Moderator nie jest w żaden sposób ograniczony czasem co do wykonania powyższej czynności.

6.5. Próba upublicznienia albumów z materiałami godzących w zasady współżycia społecznego oraz niniejszego regulaminu może skutkować zablokowaniem konta użytkownika oraz wykasowaniem albumu.

7. Odpowiedzialność

7.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez użytkownika podczas korzystania z portalu NaszaRodzinka.pl

7.2. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia zdjęć/filmów na portalu NaszaRodzinka.pl

7.2. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi umieszczonych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i komentarzach.

7.3. Portal NaszaRodzinka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie, zawiadamiając o tym fakcie każdego użytkownika o dniu obowiązywania nowego regulaminu.

7.4. Użytkownikowi przysługuje prawo nie zaakceptowania postanowień nowego regulaminu. Spowoduje to wygaśnięcie umowy pomiędzy portalem NaszaRodzinka.pl, a użytkownikiem co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta użytkownika.

7.5. Jakiekolwiek materiały informacyjne, porady, opinie, poglądy stanowią wyraz osobistego punktu widzenia autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data aktualizacji: 2008-01-11
REKLAMA

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79

Warning: error_log(errors.log) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /lib/exception.class.php on line 79

Fatal error: Call to a member function AddException() on a non-object in /lib/exception.class.php on line 84